Sluneční energie - fotovoltaika

ŠETŘEME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Fotovoltaické panely mění dopadající sluneční záření na stejnosměrný proud. Tyto panely jsou připojeny na tzv. střídače (měniče, investory), které přeměňují jednosměrný proud na střídavý. Ten je pak veden domovním rozvodem ke spotřebičům a do veřejné rozvodné sítě.

Solární panely vyrábí elektrickou energii ze slunečního záření i tehdy, když je sluníčko pod mrakem, nebo je zataženo. Produkce energie je však v těchto případech nižší. Pokud nedostačuje vlastní solární zdroj k pokrytí spotřeby v budově, je elektrická energie odebírána z rozvodné sítě.

V případě dostatečného slunečního svitu jsou spotřebiče v budově napájeny solární elektrickou energií. Přebytky nespotřebované elektrické energie jsou dodávány do veřejné rozvodné sítě.

Systém funguje zcela automaticky. Připojení k síti podléhá schvalovacímu řízení u rozvodných závodů.

Fotovoltaická elektrárna je ekologické zařízení, které:

  • neprodukuje CO2
  • nevysílá žádné záření
  • nevydává žádný hluk
  • neškodí lidem, zvířatům ani rostlinám
  • nespotřebovává žádnou jinou energii než sluneční záření
  • je bezúdržbové
  • má životnost přibližně 30 let
www.prowind.cz