Instalace / výstavba fotovoltaické elektrárny

Podívejme se, jak fotovoltaická elektárna vypadá v praxi, tedy z jakých technologických celků je sestavena:

Sluneční elektrárny, také nazývané solární neboli fotovoltaické elektrárny instalujeme na střechy budov nebo na volné plochy. Níže uvedená ukázka řeší umístění solárních panelů na střechu stájí.

Takto vypadá střecha před istalací fotovoltaické elektrárny. Nezáleží na tom, jakou krytinu střecha má, zda-li je to pálená taška, betonová krytina, nebo vlnitý plech. Střecha by měla mít sklon od 10 do 40 stupňů. Plocha střechy by měla být otočena k jihu nebo NEJLÉPE o 10-15 stupňů k východu a nebo 10-15 stupňů k západu. Střechu by neměly stínit stromy nebo další budovy a to ani v zimě, kdy je sluníčko nízko.Na střechu umístíme nerezové háky.K nerezovým hákům přišroubujeme speciální duralové profily určené k montáži fotovoltaických panelů.Po montáži nosné konstrukce nainstalujeme fotovoltaické panely SunPower.Pokrytí střechy solárními panely je hotové.Následuje instalace střídačů (také nazývaných měniče, invertory), tj. zařízení určených k přeměně stejnosměrného elektrického proudu vyrobeného fotovoltaickými panely na proud střídavý (50Hz) tak, aby jej bylo možné odeslat do distribuční sítě, resp. aby Váš dům mohl elektrickou energii spotřebovat. Tento příklad zobrazuje zapojení fotovoltaické elektrárny (FVE) do místního rozvodu domu, tedy na tzv. Zelený bonus. Elektrickou energii tedy spotřebovává dům, a přebytky, které dům nespotřebuje, se posílají do distribuční sítě.

na níže uvedném obrázku je vidět měnič značky Fronius s elektro rozvaděčem pro místní rozvod s patřičným jištěním a chráněním.střídač Fronius s elektro rozvaděčem určeným pouze pro fotovoltaickou elektrárnu.elektroměr, který měří elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou.v daném případě se o přeměnu elektrické energie starají dva střídače značky Fronius.systém je zapojen a vyrábí elektrickou energii - aktuální hodnotu zobrazují displeje na střídačích.Instalace je hotova. Přejete-li si vlastní elektrárnu, neváhejte nás kontaktovat.

www.prowind.cz