Fotovoltaika - praktické informace

Umístění fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny se umísťují na:

 • Klasické sedlové střechy
 • Vodorovné střechy
 • volné plochy – panely jsou umístěny na kovových, dřevěných nebo betonových konstrukcích asi 1m nad zemí.

Střechy

Fotovoltaické elektrárny můžeme pro Vás instalovat na střechách téměř všech nemovitostí:

 • Rodinný dům
 • Zemědělská usedlost
 • Výrobní hala
 • Skladovací hala
 • Škola
 • Obecní a městské úřady
 • Obchodní centra

Podmínky pro umístění sluneční elektrárny na střechu. Jaké podmínky musí splňovat Vaše střecha?

 1. Plocha střechy, na kterou umístíme sluneční panely, musí směřovat přibližně na jih.
 2. Jižní plochu střechy po celý den nesmí stínit žádná překážka a to ani v zimě, kdy je slunce velmi nízko (strom, jiná budova, sloup atp.)
 3. Musíte být majitelem nemovitosti a tedy i předmětné střechy.
 4. Jste-li nájemcem nemovitosti, je třeba požádat majitele o souhlasné stanovisko pro umístění slunečních panelů na Vaší střeše.
 5. Plocha střechy může být rovná, nebo pod úhlem 10 až 45 stupňů
 6. Sluneční elektrárna se umísťuje na střechu na dobu 30 let (životnost fotovoltaiky)

Volné plochy

Umístění fotovoltaické elektrárny na volné ploše musí splňovat následující podmínky:

 1. Plocha by měl být rovná, svažitá na jih, nebo svažitá mírně jihovýchodním nebo jihozápadním směrem
 2. V blízkosti plochy nesmí být překážky (domy, stromy, sloupy), které by vrhaly na plochu stín a to ani v zimě, kdy je slunce velmi nízko
 3. Předmětná plocha musí být vedena v územní plánu jako ostatní plocha, stavební plocha nebo průmyslová zóna, jinak řečeno plocha určená k zástavbě. Jedná-li se o jinou plochu, například ornou, nebo trvalý travní porost, je třeba nejdříve provést změnu územního plánu. To vše i přesto, že se jedná o volnou, dočasnou, ostranitelnou stavbu, která není pevně spjata se zemí
 4. Je třeba mít souhlas obce s umístění fotovoltaické elektrárny
 5. V blízkosti pozemku, v ideálním případě přímo na pozemku musí být vedení vysokého napění VN (22kV)
 6. Distributor (EO.N, ČEZ, PRE) musí potvrdit, že místní přenosová soustava je dimenzována tak, aby přenesla energii vyrobenou Vaší solární elektrárnou.

Jestliže tedy jste majiteli pozemku, který je veden v územní plánu jako zastavitelná plocha, obec s výstavbou souhlasí a distributor může v dané lokalitě vykoupit elektrickou energii vyrobenou Vaší sluneční elektrárnou, můžeme pro Vás přípravit projekt a zahájit územní resp. stavební řízení, které je pro stavbu fotovoltaické elektrárny dle našich zákonů nutné.

Životnost fotovoltaické elektrárny

Životnost forovoltaických panelů značky SunPower je minimálně 30 let. V průběhu let se výkon slunečních panelů snižuje. Výrobci po 12 letech provozu garantují účinnost solárních panelů 90%. Po 25 letech je garantovaná účinnost 80%.

U značky SunPower bylo několika letým měřením v Německu prokázáno, že fotovoltaické panely značky SunPower vyrobí z instalovanéo 1kWp 1100 kWh el. energie za rok. To je o 10% více, než desítky ostatních měřených panelů.

Dále bylo reálným měřením zjištěno, že po 9 letech instalovaných panelů značky SunPower klesl nominální výkon panelů o pouhé 1%.

Účinnost fotovoltaické elektrárny

U kvalitních křemíkových solárních monokrystalických modulů značky SunPower je účinnost vyšší než 18%!

Kvalitní střídače (měniče, invertory) značky SMA (Schuco) mají účinnost 98%, transformátorové střídače 95,5%!

Kolik energie fotovoltaická elektrárna vyrobí

 • V našich klimatických podmínkách je celková doba slunečního svitu v rozmezí 1400-2200 hodin za rok.
 • Na jeden m2 plochy ČR ročně dopadne v průměru 1 000kWh energie ze slunečního záření.
 • Jestliže použijeme špičkové fotovoltaické panely s účinností 18,1%, pak z jednoho m2 FV panelu získáme v za rok 181kWh elektrické energie.
 • Jeden kilowatt instalovaného výkonu je tvořen přibližně 5,5m2 čisté plochy fotovoltaických panelů, které mají účinnost 18,1%.
 • Jeden kilowatt instalovaného výkonu krystalické křemíkové technologie staticky umístěných fotovoltaických panelů vyprodukuje v průměru cca 1 000kWh za jeden rok.
 • Jestliže otáčíme fotovoltaickým panelem za sluncem tak, aby sluneční záření stále dopadalo kolmo na panel, výroba elektrické energie je přibližně o 37% vyšší oproti statické instalaci. 1kW instalovaného výkonu solárních panelů tedy v českých podmínkách vyrobí za rok přibližně 1 370kWh

Výše jsou uvedeny hodnoty, kterých reálně dosahujeme. V případě použití panelů amerického výrobce SunPower bylo několikaletým měřením v Německu zjištěno, že z jednoho instalovaného kilowattpíku vyrobí reálně SunPower 1100kWh / rok!

Rozměry a výkony

Pro výkon 1kW instalovaného výkonu fotovoltaických panelů s vysokou účinností kolem 18,1% je třeba plocha sedlové střechy o rozměru 5,5m2, tedy 4,4ks FV panelů značky SUNPOWER.

Na 100m2 sedlové střechy lze instalovat 80ks FV panelů značky SUNPOWER s účinností 18,1% a získat tak špičkový výkon 18kWp. Vyrobíme tedy 19,8 MWh / rok.

Na jeden hektar (10 000 m2) plochy (trvalý travní porost, nebo vodorovná střecha) lze umístit až 4 034 ks FV panelů s účinností 18,1% při sklonu od vodorovné roviny 20 stupňů a instalovat tak výkon 907kWp.

www.prowind.cz