DEWIND D8

Vývoj nezná oddechu. V následujících desetiletích zaujme větrná energie celosvětově významné místo v zásobování energií. Předpokladem je, že výrobní náklady musejí být srovnatelné s náklady konvenčních elektráren. Znamená to větší větrné elektrárny a nižší výrobní náklady na každou kilowatthodinu energie. Společnost DeWind přijala tuto výzvu: začátkem roku 2002 zahájilo provoz první zařízení DeWind D8 s jmenovitým výkonem 2 MW. Spolu s úspěšným vývojem zařízení DeWind D8 určují inženýři společnosti DeWind tomuto oboru nový směr pro: nové materiály, nové výrobní postupy, optimalizace veškerých komponent, nový otevřený a výkonný řídící systém, který společnost DeWind doslova ušila na míru tomuto zařízení, i zcela nově vyvinuté lopatky, které nemají pouze extrémně nízkou hmotnost, ale v této výkonnostní třídě umožňují použití průměru rotoru, který zřetelně převyšuje průměry používané konkurenty.

To přináší zřetelné výhody ve výnosech. Vše je založeno na technické filozofii společnosti DeWind. Také zařízení DeWind D8 je vybaveno regulací lopatek a pracuje s proměnlivými otáčkami. Přesvědčivý výkonnostní potenciál činí ze zařízení DeWind D8 vzor pro technologickou budoucnost větrné energie – na zemi i na moři. Zařízení DeWind D8 je koncipováno í pro provoz na pobřeží. Zde jsou jeho stanoviště a zde dosáhne svých výnosů. Umožňuje však již teď inženýrům společnosti DeWind učinit rozhodující pokroky ve studiu, aby v budoucnosti zvládli také zvláštní podmínky na vodě. Podmínky na souši zvládá nové zařízení DeWind D8 znamenitě: poměr mezi cenou a výkonem pro provoz na zemi je výborný. Ať se jedná o samostatné zařízení nebo uspořádání ve skupině, zařízení DeWind D8 vykazuje vynikající výsledky.

Plocha znamená užitek / výnos

Nikoli pouze vyšší, rychlejší, větší, nýbrž především lepší, to bylo motto během dvouletého vývoje nového zařízení DeWind D8. Jít novými cestami, dále rozvinout již vyzkoušené nebo hledat ještě lepší řešení. Výsledkem je zařízení se jmenovitým výkonem 2 MW, tedy přesně s takovou charakteristikou, kterou požaduje trh. Zařízení DeWind D8 se nabízí s nábojem ve výšce 80 a 100 metrů a průměrem rotoru 80 metrů. Tím předstihuje srovnatelná zařízení třídy 2 MW s průměrem rotoru 70 metrů o téměř 1200 čtverečních metrů plochy. A plocha znamená výnos.

Řídící systém

Velkou pozornost věnovali vývojoví pracovníci systému řízení provozu zařízení DeWind D8. Musel vyhovět novým požadavkům. Zákazník vyžaduje podrobné, spolehlivé a rychlé informace. Pro údržbu a servis je třeba, aby bylo možné provozní stav rychle a přesvědčivě vyhodnotit. Inženýři společnosti DeWind proto navrhli nový koncept řízení provozu, včetně hardwaru a softwaru. Má řídit zařízení přesněji, optimalizovat tok informací a zároveň nechat otevřenou možnost pro další vývoj. Zařízení DeWind D8 má jednolitý koncept řízení, střižený doslova na míru.

Vyšší úroveň

Také lopatka rotoru zařízení DeWind D8 vyžadovala nezvyklá konstrukční řešení. Musely být použity nové materiály a nové výrobní postupy, protože bylo nutné zrušit tendenci exponenciálního růstu hmotnosti u lopatek velkých zařízení, aby hmotnost byla zvladatelná a aby se snížilo zatížení. Byl to náročný úkol, který vyžadoval vývojové pracovníky, nadšené pro inovaci. Partnerem pro vývojové pracovníky zařízení DeWind D8 se stalo nizozemské konsorcium pod vedením společnosti TU Delft a výzkumného institutu ECN v Pettenu. Nizozemci, kteří jsou silní ve výzkumu, poskytli většinu nápadů a byli velmi přístupni vydat se novou cestou, s novými materiály i výrobními postupy. Společnosti DeWind se u lopatky zařízení DeWind D8 podařilo dosáhnout hmotnosti cca. o 25 procent nižší, než u srovnatelných lopatek. Poprvé DeWind používá jako materiál pro výrobu lopatek uhlíková vlákna. Nový výrobní postup umožňuje přesnější řízení použití materiálu. Výsledek: lepší kvalita při vyšší účinnosti a delší životnosti.

Vnitřní prostředí

Také technika za rotorem byla znovu podrobena kompletnímu prověření. Nové poznatky o materiálech, výrobních postupech, zatíženích a přenosech sil použili inženýři společnosti DeWind při své analýze s jasným cílem: dosáhnout špičkové techniky s nízkými náklady. Nosná část nového zařízení DeWind D8 byla, podobně jako u DeWind D6, dále optimalizována. Cílem úsilí i zde bylo snížit hmotnost. Výsledek pro DeWind D8: navzdory vyššímu výkonu má výrazně nižší hmotnost. Další úspěch pro projekční týmy DeWind D8. Zvláštní pozornost byla věnována také následující fázi realizace. Ať už se jednalo o nosnou část, generátor, převodovku, hřídel či náboj, pro všechny hlavní komponenty zařízení DeWind D8 byli hledáni – a nalezeni - vhodní partneři. Předpoklady, které museli uchazeči přinést: dlouholetou zkušenost na trhu, prokazatelné zkušenosti při výrobě komponent v odvětví větrné energie, ale také zřetelnou vůli podílet se na projektu a zůstat vpředu při prudkém rozvoji odvětví.

Tak blízko nebi

Nejlepší zařízení své třídy by mělo rovněž mít nejlepší a nejnáročnější design. Ten má u společnosti DeWind již svou tradici. Také zařízení DeWind D4 a DeWind D6 vynikají přesvědčivým designem. Pro zařízení DeWind D8 se našlo opět originální řešení: řešením designu byla pověřena společnost Ferdinand Porsche AG. Na konci tohoto kreativního procesu stál návrh, který se soustřeďuje na vizuální proměnu silového toku. Zařízení DeWind D8 tak spojuje zvlášť náročným způsobem organickou formu a technickou funkci – je současně orientačním bodem v krajině i milníkem historie úspěchu větrné energie.

www.prowind.cz